Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T21:47:11+02:00
Kompetencje organizacyjne

* reprezentuje Radę Ministrów
* kieruje jej pracami
* zwołuje posiedzenia
* ustala porządek obrad
* przewodniczy posiedzeniom

Kompetencje merytoryczne

* kieruje merytoryczną działalnością Rady Ministrów
* ponosi odpowiedzialność polityczną
* decyduje o składzie Rady Ministrów
* koordynuje i kontroluje pracę ministrów i pozostałych członków Rady
* zapewnia wykonanie polityki Rady Ministrów
* wydaje rozporządzenia
* sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym


Proszę;]
6 5 6