Proszę o przetłumaczenie tego na język angielski.
Jest to forma dłuższej wypowiedzi dlatego prosze aby to nie było tłumaczone translatorem ponieważ zdania starcą sens .. potrzebuje tego na jutro więc będe wdzięczny.

a oto i tekst :

Komputer jest dostępny w prawie każdym domu, szkole. Ma on negatywny ale i pozytywny wpływ na młodzież. Używany jest on zazwyczaj do zabaw ale może również ułatwić nam pracę, podłączony do Internetu daje nam nieograniczone zasoby informacji dzięki czemu praca staje się łatwiejsza i przyjemniejsza. Młodzi ludzie często korzystaj z tego źródła informacji, nie zapominajmy jednak ze komputer to nie tylko praca ale i przyjemność w czasie wolnym służy nam jako centrum rozrywki.
Jedną z wad jest strata czasu, komputer jest bardzo interesujący potrafi wciągnąć nas na długie zmarnowane godziny.Kolejna z wad jest jego szkodliwy wpływ na wzrok. Sądzę jednak ze jest to przydatne urządzenie w rękach uczniów pomaga się im rozwijać i odstresować.

(naprawdę zależny mi aby te zdania miały sens).

1

Odpowiedzi

2010-04-13T22:24:23+02:00
The computer is available in almost every home, school. It has a negative but a positive impact on youth. It is usually used to play but can also facilitate our work, connected to the Internet gives us unlimited information resources so that work becomes easier. Young people often use this source of information, but let's not forget that the computer is not just a job but a pleasure in your free time serves us as an entertainment center.
One disadvantage is the loss of time, your computer is very interesting we can draw on long wasted godziny.Kolejna of the disadvantages is its deleterious effect on the eyes. But I think this is a useful device in the hands of students to help them develop and take the pressure away.