1.Sprawdź które z podanych liczb spełniają dane równania.
a) 2x-1=7 1, 4, 5
b) 6=3-3t -1, 1 ,2
c)x²+3=28 25 ,5, -5
d) 2n(n-7)=0 -7 , 0, 7
2. Sprawdz czy podana liczba spełnia dane równanie
2x+3=7 2
13-x=6 -7
c) 3x+5=26 1
d) 31x -30=30 1
e) 2x+1=2 1
f) 12(X-1)=12

Pomóżcie!!

3

Odpowiedzi

2010-04-13T21:54:33+02:00
1.
a) x=4
b)t=-1
c)x=5 lub x=-5
d)n=0 lub n=7
2.
a)tak
b)nie
c)nie
d)nie
e)nie
f)nie 12(x-1)=1 a x=2 o takie cos chodzi?
2010-04-13T21:56:29+02:00
Zad1
a)
2x-1=7
2x=7+1
2x=8
x=4
b)
6=3-3t
6-3=3t
3=3t
t=1
c)
x²+3=28
x²=28-3
x²=25
x=5
d)
2n(n-7)=0
2n²-14n=0
-7n=0
n=0
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T22:02:27+02:00
1.Sprawdź które z podanych liczb spełniają dane równania.
a) 2x-1=7 1, 4, 5

dla 1
2*1-1=7
2-1=7
1=7 nie spełnia

dla 4
2*4-1=7
8-1=7
7=7 spełnia

dla 5
2*5-1=7
10-1=7
9=7 nie spełnia

b) 6=3-3t -1, 1 ,2

dla -1
6=3-3*(-1)
6=3+3
6=6 spełnia

dla 1
6=3-3*1
6=3-3
6=0 nie spełnia

dla 2
6=3-3*2
6=3-6
6=-3 nie spełnia

c)x²+3=28 25 ,5, -5

dla 25
25²+3=28
625+3=28
628=28 nie spełnia

dla 5
5²+3=28
25+3=28
28=28 spełnia

dla -5
(-5)²+3=28
25+3=28
28=28 spełnia

d) 2n(n-7)=0 -7 , 0, 7

dla -7
2*(-7)(-7-7)=0
-14*(-14)=0
196=0 nie spełnia

dla 0
2*0*(0-7)=0
0*(-7)=0
0=0 spełnia

dla 7
2*7*(7-7)=0
14*0=0
0=0 spełnia

2. Sprawdz czy podana liczba spełnia dane równanie
a)2x+3=7 2
2*2+3=7
4+3=7
7=7 spełnia

b)13-x=6 -7
13-(-7)=6
20=6 nie spełnia

c) 3x+5=26 1
3*1+5=26
3+5=26
8=26 nie spełnia

d) 31x -30=30 1
31*1-30=30
31-30=30
1=30 nie spełnia

e) 2x+1=2 1
2*1+1=2
2+1=2
3=2 nie spełnia

f) 12(X-1)=12
12x-12=12
12x=12+12
12x=24|:12
x=2
2 5 2