Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-16T19:25:58+02:00
W każdym systemie ekonomicznym ważną rolę odgrywają zachęty ekonomiczne, wpływające na ludzkie zachowanie. Zazwyczaj są to finansowe nagrody i kary. Działają one w taki sposób, że dają większy lub mniejszy dostęp do dóbr i usług.W czystym systemie gospodarki rynkowej taką nagrodą będzie zysk i realizacja własnych interesów. Obecnie Polska w różnym stopniu ingeruje w życie gospodarcze. Ulgi i zwolnienia podatkowe mogą być tak skonstruowane, by wspierać rozwój ważnej gałęzi gospodarki, na przykład budownictwa mieszkaniowego. W Polsce państwo pomaga właścicielom małych przedsiębiorstw, na przykład udzielając gwarancji spłaty kredytów bankowych. Innym przykładem mogą być ulgi podatkowe dla przedsiębiorców zatrudniających niepełnosprawnych lub absolwentów. Preferencyjne cła mogą chronić krajowych producentów przed konkurencją z zagranicy, wspomagając w ten sposób rozwój danej dziedziny gospodarki. Zachętą do działalności gospodarczej jest także stabilny i przewidywalny system prawny i finansowy państwa. Przedsiębiorca ma wtedy możliwość długofalowego planowania swojej działalności.