Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-13T21:54:56+02:00
Funkcja ustawodawcza – to podstawowa i najważniejsza funkcja Sejmu, ponieważ poprzez uchwalanie ustaw w specjalnej procedurze (procedurze legislacyjnej), Sejm decyduje o zasadach funkcjonowania podstawowych dziedzin życia obywateli. Materią ustawową, czyli obszarem regulowanym przez ustawę, mogą być m.in. prawa i wolności obywatelskie, organizacja i działanie najważniejszych organów państwa, system wydatków i dochodów budżetu państwa (ustawa budżetowa), prawo karne itd. Ponadto, w drodze ustawy Sejm upoważnia Prezydenta do ratyfikowania i wypowiadania niektórych umów międzynarodowych.W ramach tej funkcji wyróżnić można jeszcze funkcję ustrojodawczą, tj. stanowienie norm konstytucyjnych, najważniejszych i podstawowych dla danego systemu prawa.
1 4 1
2010-04-13T21:55:05+02:00
Funkcja ustawodawcza Sejmu polega na ustanawianiu takich dokumentów jak: Konstytucja, ustawy, uchwały, umowy międzynarodowe. Są to akty normatywne.
Kiedy oni ustalą treść tych dokumentów, muszą zatwierdzić je także prezydent i senat,by mogły one wejść w życie.
1 2 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T21:58:35+02:00
Uchwala ustawy w specjalnej procedurze (procedurze legislacyjnej), mogą to być m.in. prawa i wolności obywatelskie, organizacja i działanie najważniejszych organów państwa, system wydatków i dochodów budżetu państwa , prawo karne itd.


pozdrawiam
1 3 1