Odpowiedzi

2011-06-30T14:27:28+02:00

cp=10%

mr=400g

liczymy ms:

cp=\frac{ms}{mr} * 100%

ms= cp*mr/100%

ms = 10%*400g/100% = 40g

 

ms=40g więc 400g-40g=360g-masa wody w pierwszym roztworze

 

teraz odejmujemy 20g wody czyli: 360g-20g=340g

 

masa roztworu(mr)= masa rozpuszczalnika(np.wody) + masa substancji czyli nowe mr wynosi: 

340 g + 40g = 380g

 

czyli nowe cp wynosi:

cp= 40g *100%/380g = 10,53%

2011-06-30T15:02:23+02:00

Dane:

mr (masa roztworu) - 400g

C% (stężenie procentowe) - 10%

 

Obliczam masę substancji rozpuszczonej (ms) w tym roztworze:

C% = ms * 100% : mr   /*mr

C% * mr = ms* 100%    /:100%

ms= C% *mr : 100% = 10% * 400g : 100% = 40g substancji

 

Z roztworu odparowano 20g wody, a zatem mr zmalała :

400g - 20g = 380g

 

Obliczam C% nowo powstałego roztworu:

C% = ms *100% : mr = 40g * 100% : 380g ≈ 10,5%