Odpowiedzi

2010-04-13T22:05:19+02:00
Skutki rozbicia dzielnicowego:
-osłabienie Polski na arenie międzynarodowej
-osłabienie wewnętrzne kraju (wojny i konflikty domowe)
-ataki sąsiadów(Brandenburgia, Prusowie, Tatarzy)
-wzrost znaczenie możnowładców i Kościoła
-zanik zasady senioratu
-rozdrobnienie dzielnicowe
-zahamowanie rozwoju gospodarczego
5 4 5