Odpowiedzi

2010-04-14T08:16:06+02:00
Przykłady obszarów zarządzania, a także maksy- .... Stąd tak ogromna rola organizacji społecznych, które mogą współpracować na wielu płaszczyznach .... idei demokracji. Wpływa na nią bezpośrednio pro- ... demokratyzacji państwa i urzeczywistniania idei pań- ..... przed poszczególnymi instytucjami zabezpieczenia ...