Odpowiedzi

2010-04-13T22:09:43+02:00
Urodzony w 1260 lub 1261 roku był synem Kazimierza, księcia Kujaw, Łęczycy i Sieradza oraz Efryzyny z opolsko-raciborskiej linii piastowskiej.

W wieku siedmiu lat Łokietek odziedziczył po ojcu księstwa kujawskie i łęczyckie, a następnie również sieradzkie. W latach dziewięćdziesiątych XII wieku rozpoczął starania o przejęcie Małopolski wraz z Krakowem - ziem będących spadkiem po jego starszym bracie Leszku Czarnym. Próby opa-nowania stolicy nie powiodły się. Śmierć Przemysława II otwarła drogę do korony polskiej nie Łokietkowi, lecz Wacławowi z czeskiej dynastii Prze-myślidów.

36 3 36
2010-04-13T22:10:08+02:00
Władysław łokietek-Władysław Łokietek urodził się w czasie największego rozdrobnienia Polski. był trzecim synem Kazimierza.Urodził się 3 marca 1260 roku. Zmarł niestety Krakowie w 1333 roku. Był poprzednikiem Wacława III Czeskiego. Jego ojcem był - Kazimierz I kujawski ,a matką- Eufrozyna opolska. Kazimierz miał również zonę - Jadwige Bolesławówna."Książę z mazowieckiej linii Piastów, prawnuk Bolesława Kędzierzawego a brat Leszka Czarnego. Już po śmierci Leszka brał udział w walkach o tron krakowski, lecz bez powodzenia. Po śmierci Przemysła II objął Wielkopolskę, z której został usunięty przez Wacława czeskiego.
Łokietek nie ugiął się, prowadził nadal walkę o odzyskanie zarówno Krakowa jak i innych ziem polskich. Po śmierci Wacława w 1305 r. udało mu się opanować Kraków i Małopolskę; z czasem skupił w swym ręku przeważający obszar ziem polskich pozyskując także Pomorze Gdańskie. W 1308 r. w zdradziecki sposób opanowali Gdańsk i Pomorze Krzyżacy. Władysław Łokietek toczył z nimi walki trwające aż do zgonu, sprzymierzając się z Litwinami, odnosząc zwycięstwo nad oddziałem krzyżackim pod Płowcami (1331). Wysiłki zbrojne Łokietka w celu odzyskania Pomorza były daremne, bezskuteczny też był pomyślny wyrok sądu papieskiego przyznający Polsce Pomorze. Scaliwszy większość ziem polskich Władysław Łokietek odnowił królestwo polskie koronując się w Krakowie w 1320 r. Pozostawił po sobie państwo wprawdzie wyczerpane, lecz zjednoczone."
15 4 15