Siemanko
Czy ktoś mógłby napisać mi krótkie przemówienie na ten temat? Potrzebne mi jest jak najszybciej ponieważ jutro mam przemawiać przed klasą ja jestem z tego noga.

Napisz przemówienie skierowane do obywateli zgromadzonych na sejmiku województwa podolskiego uzasadniające zorganizowanie w najbliższej przyszłości obrony ziem ojczystych przed ewentualnym powtórzonym napadem Tatarów. W przemówieniu wykorzystaj treść wiersza Kochanowskiego, a także słownictwo i frazeologię poety. Przemówienie rozpocznij wezwaniem, np. Bracia szlachta. Archaizowanie języka nie jest wskazane.

Wiersz znajdziecie pod adresem:
[http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/odrodzenie/kochanowski/piesn_o_spustoszeniu_podola.htm] Szybko

1

Odpowiedzi

2010-04-13T22:17:22+02:00
- Byłem bardzo zdziwiony, że w poważnej debacie uniwersyteckiej usłyszałem, że Izrael jest źródłem wszelkiego zła, albo że gdyby obcinać złodziejom ręce, byłoby lepiej - mówi Piotr Ślusarczyk, doktorant z Uniwersytetu Warszawskiego, który uczestniczył w debacie jako słuchacz. - Wydaje mi się, że imam, korzystając z tego, że na sali nie było mediów, wyraził swoje prawdziwe poglądy.

- Imam odpowiadał na pytania słuchaczy. Niektóre odpowiedzi spotykały się ze zdziwieniem. Niektórzy naprawdę bardzo szeroko otwierali oczy. W pewnym momencie nie wytrzymałem i, wraz z kilkoma osobami, wyszedłem z sali. Tego naprawdę nie dało się słuchać
1 1 1