Grzałka czjnika elektrycznego o oporze 48,4(amper),pracują pod napięciem 220(wat) doprowadza do wrzenia wodę w czasie 5 minut.oblicz na jaką wysokość można podnieść ciało o masie
60kg,gdy wykonana praca jest równa energii dostarczonej do grzałki(straty energii pomijamy).

1

Odpowiedzi

2010-04-13T23:43:56+02:00
R=48,4 omów
U=220 V wolt
t=5min=300s
m=60kg
g=10m/s2
Q=W
Q=UIt
R=U/I
I=U/R
I=220/48,4=4,(54) A
Q=220V*4,(54)A*300s=300000J
Q=Ep
Q=mgh
h=Q/mg
h=300000J/60kg*10m/s2=500m