Odpowiedzi

2009-04-27T21:19:08+02:00
V₁,s₁,t₁- prędkośc, droga, czas pierwszego dnia
V₂,s₂,t₂- prędkośc, droga, czas drugiego dnia

V₁=s₁/t₁=s₁/5/6=6s₁/5
V₂=s₂/t₂=V₁+1km/h

t₁=50 min=5/6h
t₂=1h 10 min=7/6h
s₂=s₁+5 km

V₂=s₂/7/6=6s₁/5+1
6s₂/7=(6s₁+5)/5
6(s₁+5)/7=(6s₁+5)/5
(6s₁+30)*5=7*(6s₁+5)
30s₁+150=42s₁+35
115=12s₁
s₁=115/12

V₂=s₂/t₂=(115/12):7/6=115/12*6/7=115/14=8 i 3/14 km/h≈ 8,21 km/h
1 1 1