Przetłumacz na język polski:
In 1950, only 9% of U.S. households owned a television. Today 99% of households have at least one TV and 56% of 13 to 17 years olds have a television in their bedrooms. Most people with cable or satellite TV have access to over 200 channels. A recent survey showed that children aged from 2 to 17 watched television for an average of 25 hours per week. One in five watched more than 35 hours of TV each week. By the age of 18, the average American teenager spends more time watching television than learning in the classroom. Children who watch too much TV do not do other important activities such as reading, talking with other people and getting
exercise. As a result, experts believe that children who watch a lot of TV are fatter, less healthy and have a poorer diet. American TV is full of adverts. Most channels have a commercial break every five or six minutes. By the time he or she is eighteen the average American child has sat through 350,000 adverts. Many of these adverts are for junk food and fizzy drinks and these encourage a poor diet. There is also a lot of violence on American TV. One study estimated that children watched 8,000 murders before they left primary school. Some studies suggest that there is a link between the violence children watch on TV and
violence in later life. Is this why violence is a problem in many American schools? What do you think?

PS. Żałoba... Pamiętajmy! [*][*][*]
Z góry dziękuję i pozdrawiam, urban97 :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T22:24:55+02:00
W 1950 r. tylko 9% z mieszkańców USA posiadało TV. Dzisiaj 99% mieszkańców posiada przynajmniej 1 telewizor, a 56% 13-17-latków ma telewizor w swojej sypialni. Większość ludzi z kablówką lub tv satelitarną mają dostęp do 200 kanałów. Bieżąca ankieta wykazała, że dzieci od 2 do 17 lat oglądali tv 25 godz. tygodniowo. Jeden na pięciu obejrzeli ponad 35 godz. na tydzień. W wieku 18 lat, amerykański nastolatek spędza więcej czasu oglądając tv niż ucząc się w szkole. Dzieci, które oglądają za dużo tv, nie wykonują wielu ważnych obowiązków, tj. czytanie, czy rozmowa z innymi ludźmi. W takim razie, eksperci wierzą, że dzieci, które oglądają dużo tv są grubsze, mniej zdrowe i mają bardziej ubogą dietę. Amerykańska tv jest pełna ogłoszeń (reklam). Większość programów posiada przerwę co 5 lub 6 minut. Więc, przeciętne amerykańskie dziecko obejrzało ok. 350,000 reklam. Wiele z nich jest o niezdrowym jedzeniu i gazowanych napojach a to przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia. Jest też wiele przemocy w amerykańskiej tv. Jeden ze studentów oszacował, że dziecko obejrzało 8 tys. morderstw zanim skończyło szkołe podst. Niektórzy studenci sugerują, że jest połączenie pomiędzy przemocą dzieci obejrzaną w tv, a zachowaniem w dorosłym życiu. Czy to dlatego przemoc jest problemem w wielu amerykańskich szkołach? Co o tym sądzisz?

Ech :)
1 1 1