Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T23:13:50+02:00
Zaakceptowany przez Izbę porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw,


stanowisko Senatu w sprawie ustawy o podatku akcyzowym,

stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,


stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela,

stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego,


stanowisko Senatu w sprawie ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych,

stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw,


stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw,

stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego oraz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw,


drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego (1858-1941), wielkiego Polaka i Pasterze Kościoła Katolickiego,


drugie czytanie projektu uchwały w 70. rocznicę śmierci Arcybiskupa Józefa Teofila
6 1 6