Odpowiedzi

2010-04-14T01:03:13+02:00
Przewodniki w swoim wnętrzu posiadają tzw. swobodne elektrony, czyli elektrony, które opuściły powłokę walencyjną i przemieszczają się wewnątrz przewodnika w sposób chaotyczny.Nazywa się je też gazem elektronowym.
gumowa instalacja??? domyślam się, że chodzi o izolację!!!
jest przykładem izolatora, czyli ciała pozbawionego swobodnych elektronów, lub innych nośników ładunków elektrycznych(jonów dodatnich bądź ujemnych), które mogłyby swobodnie przemieszczać się w jego wnętrzu.

Wartość siły wzajemnego oddziaływania ciał naelektryzowanych
określa prawo Coulomba wyrażane wzorem:
q₁×q₂
F=k×---------

F, siła wzajemnego oddziaływania ciał naelektryzowanych jest wprost proporcjonalna do wielkości każdego z ładunków q₁,q₂ ; i odwrotnie proporcjonalna do odległości między nimi, gdzie k to współczynnik proporcjonalności zależny od rodzaju ośrodka, w którym umieszczone są naelektryzowane ciała
5 3 5