Odpowiedzi

2010-04-13T23:11:01+02:00
1. Wybierz właściwą odpowiedź:
a) Rezystancja przewodnika zależy wprost proporcjonalnie od napięcia na końcach tego przewodnika.
b) rezystancja przewodnika nie zależy od materiału, z którego przewodnik jest zbudowany.
c) Rezystancja przewodnika zależy wprost proporcjonalnie od pola przekroju poprzecznego, a odwrotnie proporcjonalnie od jego długości.
d) rezystancja przewodnika jest wprost proporcjonalna do długości tego przewodnika, a odwrotnie proporcjonalnie do pola przekroju poprzecznego.

Odpowiedzi A i D są prawdziwe.

2
U=6V
I=2A
R=U/I=3Ω
Czyli odp. A.

3. Przez żelazko dostosowane do napięcia 220 V płynie prąd o natężeniu 10A. Wynika z tego że moc żelazka wynosi:
a)220 W
b)22 kW
c) 22w
d) 2,2 kW

P=?
U=220V
I=10A
P=U·I=220V·10A=2200W=2,2kW czyli odp. D.

4. Naprawianie bezpieczników topikowych drutem (tzw. watowanie) jest niedopuszczalne ze względu na:
a) niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
b) niebezpieczeństwo wybuchu bezpiecznika z powodu dużej wartości natężenia prądu
c) stopienie się przewodnika w ścianie
d) przepalenie się instalacji w odbiornikach.

Odp C, D

5. W czasie 3 minut, podczas gotowania wody przez spiralę grzejną czajnika elektrycznego płynął prąd o natężeniu 4,5 A. W tym czasie przepłynął ładunek:
a) 13,5 C
b) 810 C
c) 1,5 C
d) 1500 C

t=3min=180s
I=4,5A
q=?
I=q/t
q=I·t=180s·4,5A=810C
Odp. B

6
Z pierwszego prawa Kirchhoffa: I3=I1+I2 czyli I3=2A+3A=5A
Odp. C

7. (z wykresami) odp A

7. Na bezpieczniku automatycznym znajduje się napis "220V, 6A" oznacza to, że największa moc prądu płynącego przez wszystkie użądzenia włączone w sieci nie może być większa niż:
a)1320W
b)13,2 kW
c)13 200W
d) 132 kW
P=?
U=22V
I=6A
P=U·I=220V·6A=1320W Odp. A

8. Brak zwrotu kierunku prądów, więc zadanie nie do rozwiązywania, ale jakbym miał zgadywać to 5A i zwrot do punktu A czyli odpowiedź C.

9. (ze schematami) odp A
6 4 6