1) w ilu gramach wody należy rozpuścić 5g substancji aby otrzymać roztwór o stężeniu 10 %
2) ile gramów substancji należy rozpuścić w 180g wody aby otrzymać roztwór 10%
3) Aby otrzymać sól z 2000 kg solanki ( wody z solą) trzeba odparować 1,5 tony wody. Oblicz stężenie procentowe tej solanki.

2

Odpowiedzi

2009-11-04T18:29:37+01:00
1.
ms = 5g
cp = 10 %

10% - 5g
100 % - x
x= 50 g

masa wody: 55g - 5 g= 45 g

2.
cp - 10%
mw = 180g - 90% masy roztworu
90% - 180g
10% - x
x = 20 g

Należy rozpuścić 20 g substancji.

3. mr - 2000kg
mw - 1500kg
ms - 2000 - 1500 = 500 g

cp = ms/mr × 100%
cp = 500/2000 × 100%
cp = 25%
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T18:29:58+01:00
Wszędzie korzystamy z tego wzoru:
Cp = ms * 100% : mr
Cp - stężenie procentowe [%]
ms - masa substancji [g]
mr - masa roztworu [g]

1) w ilu gramach wody należy rozpuścić 5g substancji aby otrzymać roztwór o stężeniu 10 %
Cp = 10%
ms = 5g
mr = x + 5g
10% = 5g * 100% : (x + 5g)
10x + 50g = 500g
10x = 500g - 50g
10x = 450g
x = 45g
Odp. Tą substancję należy rozpuścić w 45g wody.

2) ile gramów substancji należy rozpuścić w 180g wody aby otrzymać roztwór 10%
Cp = 10%
ms = x
mr = 180 g + x
10% = x * 100% : (180g + x)
1800g + 10x = 100x
90x = 1800g
x = 20g
Odp. Należy rozpuścić 20g substancji.

3) Aby otrzymać sól z 2000 kg solanki ( wody z solą) trzeba odparować 1,5 tony wody. Oblicz stężenie procentowe tej solanki.
Cp = x
ms = 2000kg - 1500kg = 500kg
mr = 2000kg
x = 500kg * 100% : 2000kg
x = 50000% : 2000
x = 25%
Odp. Stężenie procentowe tej solanki wynosi 25%.
3 3 3