Odpowiedzi

2010-04-13T23:17:46+02:00
Nawet w najlepiej funkcjonującym społeczeństwie obywatelskim, o ugruntowanych i sprawnie działających mechanizmach demokratycznych, może się okazać, że obrona interesów jednostki lub grupy wymaga skrajnie radykalnych dizałań, zmuszających nawet do przekroczenia obowiązującego prawa. Społeczeństwo może wpływać na sposób sprawowania władzy przez wybory, opinie publiczną, organizacje społeczne i polityczne, petycje itp. Nie zawsze jednak dzięki temu można zmienić błędne decyzje władzy lub doprowadzić do uchylenia niesprawiedliwego prawa. W takich wypadkach poszkodowana grupa może otwarcie sprzeciwić się decyzji rząu lub naruszyć konkretny, uznany za niesłuszny przepis prawa. Taka postawę nazywa się obywatelskim nieposłuszeństwem. Przedmiot takiego sprzeciwu ma jednak wąski zakres. Obywatelskie nieposłuszeństwo nie może np. dotyczyć interesów osobistych. Obywatelskie nieposłuszeństwo może być podejmowane w imię wyższych wartości, takich jak prawa człowieka, niepodległość i suwerenność państwa.