Prosze o pomoc na temat hydrosfery
potrzebuje odpowiedzi na pytania
krotko zwiezle i na temat tak zeby latwo sie nauczyc :)

obieg wody w przyrodzi

wody morskie :
*skład chemiczny
*różnice w zasoleniu

ruchy wody morskiej :
*cechy ruchu
*cechy fali

pływy , prądy morskie , falowanie , tsunami\

genetyczne typy jezior

rzeki

wody podziemne

1

Odpowiedzi

2010-04-14T00:00:32+02:00
WODY MORSKIE
*Skład chemiczny: tlen, wodór, chlor, sód, magnez, siarka, wapń, potas, brom, węgiel.
*Różnice w zasoleniu: Średnie zasolenie oceanu światowego wynosi około 35‰, co znaczy mniej więcej, że w 1000 g wody rozpuszczone jest 35 g stałych substancji.

RUCHY WODY MORSKIEJ
*Cechy ruchu: stały ruch. Falowanie, prądy morskie i pływy.
*Cechy fali: wiatrowe, powstające pod wpływem tarcia wiatru o powierzchnię wody. Sejsmiczne, przemieszczające się z wielkimi prędkościami, wywołane wybuchem wulkanu, trzęsieniem Ziemi, osuwiskiem skalnym. Wielkie samotne fale tego typu nazywane są tsunami, najczęściej powstają na Pacyfiku. Pływowe, związane z siłami przyciągania Księżyca i Słońca, dotyczą nie tylko powierzchni wody, ale wszystkich cząsteczek między powierzchnią a dnem. Przyboju - okrężny ruch cząstek wody przy powierzchni ma średnicę równą wysokości fali. Na wodach płytkich, fale stają się wyższe, ich długość maleje, a ruch cząsteczek staje się coraz bardziej eliptyczny aż w pewnym momencie orbity fal zanikają i fale załamują się.

PŁYWY:są największymi i najbardziej regularnymi okresowymi wahaniami poziomu wód oceanicznych. W ich powstawaniu większe znaczenie ma siła przyciągania Księżyca niż Słońca, ale pływy są największe w okresach, gdy siły przyciągania tych ciał sumują się, czyli podczas pełni i nowiu Księżyca.

PRĄDY: wiążą się z cyrkulacją atmosferyczną i ogólnym rozkładem gęstości wód. Występują w dwóch wielkich obiegach - równikowym i w postaci tzw. Dryfu Wiatrów Zachodnich na półkuli południowej. Ten drugi jest jedynym prądem okalającym całą kulę ziemską.

FALOWANIE:jest poziomym i pionowym drganiem cząsteczek wody. Drgania te sumują się i powodują w przybliżeniu kolisty ruch cząstek wody. Kołowe ruchy cząstek wody tworzą przemieszczającą się falę.

TSUNAMI:fala oceaniczna wywołana podwodnym trzęsieniem ziemi, wybuchem wulkanu bądź osuwiskiem ziemi (lub dzieleniem się lodowców), rzadko w wyniku upadku meteorytu.

GENETYCZNE TYPY JEZIOR:
-polodowcowe
-tektoniczno - lodowcowe
-tektoniczne
-reliktowe
-wulkaniczne
-kosmiczne
-krasowe
-nadbrzeżne
-przyrzeczne

RZEKI:naturalny, powierzchniowy ciek wodny płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną.

WODY PODZIEMNE:wody, zalegające pod powierzchnią Ziemi na różnych głębokościach, powstałe na skutek różnych procesów geologicznych.