Koło o średnicy 8cm podzielono na połowy z których wykonano dwie powierzchnie boczne stożków i połączono je podstawami.oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej otrzymanej bryły.
Proszę o dokładne wytłumaczenie odpowiedz do zadania to
V=16π√3 /3 Pc=16πcm²

1

Odpowiedzi

2010-04-13T23:22:24+02:00
Pk= πr²
Pk = π4²
Pk = 16π cm²

16π ÷ 2 = 8π cm²
Dł = α/360⁰ × 2πr
Dł = 180⁰/360⁰ × 2π4
Dł = 4π cm

l = 2πr
4π = 2πr /: 2π
2 cm = r
to jest obliczony promień powstałego stożka

4² + 2² = H²
16 + 4 = H²
20 = H² / √
2√5 cm = H

V = ⅓ × πr² × H
V = ⅓ × π2² × 2√5
V = ⅓ × 8√5π
V = 8√5π/3

Vb = 8√5π/3 × 2
Vb = 16√5π/3 cm³

Masz bład w wynikach. Objętość wynosi tej bryły
Vb = 16√5π/3 cm³
11 2 11