Odpowiedzi

2010-04-14T00:17:18+02:00
Bioróżnorodność, różnorodność biologiczna, zróżnicowanie osobników -fito i -zoocenozy
Bioróżnorodność należy rozpatrywać na różnych poziomach organizacji przyrody jako:
1) bioróżnorodność gatunkową, czyli rozmaitość wszystkich roślin, zwierząt i mikroorganizmów występujących na Ziemi,

2) bioróżnorodność ekologiczną, a więc rozmaitość zgrupowań ekologicznych, biocenoz, ekosystemów i krajobrazów,

3) bioróżnorodność genetyczną, czyli rozmaitość genów obecnych w pulach genowych populacji różnych gatunków.

Równowaga biocenotyczna, stan równowagi dynamicznej pomiędzy zwierzętami, roślinami i ich biotopem.Liczba producentów, konsumentów i destruentów jest w zasadzie stała i ulega tylko nieznacznym wahaniom.
Naruszenie równowagi powoduje "rozstrojenie" biocenozy i związane jest zazwyczaj z ingerencją człowieka.
2010-04-14T00:47:46+02:00
Bioróżnorodność, różnorodność biologiczna, zróżnicowanie osobników -fito i -zoocenozy
Bioróżnorodność należy rozpatrywać na różnych poziomach organizacji przyrody jako:
1) bioróżnorodność gatunkową, czyli rozmaitość wszystkich roślin, zwierząt i mikroorganizmów występujących na Ziemi,

2) bioróżnorodność ekologiczną, a więc rozmaitość zgrupowań ekologicznych, biocenoz, ekosystemów i krajobrazów,

3) bioróżnorodność genetyczną, czyli rozmaitość genów obecnych w pulach genowych populacji różnych gatunków.

Równowaga biocenotyczna, stan równowagi dynamicznej pomiędzy zwierzętami, roślinami i ich biotopem.Liczba producentów, konsumentów i destruentów jest w zasadzie stała i ulega tylko nieznacznym wahaniom.
Naruszenie równowagi powoduje "rozstrojenie" biocenozy i związane jest zazwyczaj z ingerencją człowieka.