Tabelka zawiera podstawę i sposób obliczenia rocznego podatku za rok 2002 dla osób, które uzyskały dochody ze stosunku pracy lub emerytury i rent. Oblicz kwotę należnego podatku (bez odliczeń i ulg), gdy podstawa obliczenia podatku wynosi:
a)47 290 zł
b)11 250 zł
c)79 230 zł
Tabela w załączniku zadanie nie jest trudne:)
Pomocyyy Dammm najjjjjj:)!

2

Odpowiedzi

2010-04-13T23:34:45+02:00
A= 6516,5 + 0,3(47290-37024) = 9596,2 zł
B= 0,19(11250)-518,16 = 1619,34 zł
C= 17623,6 + 0,4(79230-74048) = 19696,4 zł
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T00:00:16+02:00
A)
47 290 zł > 37024 więc podatek wyniesie 6516zł 40gr + 30% nadwyżki ponad
37 024zł

Rozwiązanie:
(47290zł -37024zł) * 30% + 6516,40zł = 10266zł * 30% + 6516,40zł = 3079,80zł + 6516,40zł = 9596,20 zł.

Odp. W przedstawionym przypadku od kwoty 47290zł. podatnik musi w zeznaniu rocznym za 2002 rok do Urzędu Skarbowego odprowadzić podatek w wysokości 9596,20zł.

b)
11 250 zł< 37024 więc podatek wyniesie 19% kwoty podlegajacej opodatkowaniu - kwota obniżająca wysokość należnego podatku w wysokości 518zł 16gr

Rozwiązanie:
11 250 zł * 19% -518,16zł = 2137,50zł - 518,16zł = 1619,34zł.

Odp. W tym przypadku podatnik nie przekroczył I progu podatkowego więc zapłaci podatek w wysokości 19% od kwoty podlegającej opodatkowaniu (11250 zł.)pomiejszonej o kwotę obniżającą wysokośc należnego podatku czyli 518,16zł. Należny podatek w w powyższym przypadku jaki podatek musi odprowadzić do Urzędu Skarbowego wyniesie 1619,34 zł.

c)
79 230 zł > 74 048 zł więc podatek wyniesie 17623zł 60gr +40% nadwyżki ponad 74 048 zł

Rozwiązanie:
(79230zł - 74048zł) *40% + 17623,60zł =5182zł *40% + 17623,60zł = 2072,80zł + 17623,60zł = 19696,40zł.

Odp. W tym przypadku podatnik znalazł się w III progu podatkowym więc podatek jaki musi uiścić do U.S. to 19696,40zł.