Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T03:31:06+02:00
Mamy do czynienia z rzutem poziomym kamienia, który waŻy 30 dag=0,3 kg.
Rzut poziomy składa się z dwóch prędkości: pionowej, jednostajnie przyspieszanej wskutek przyśpieszenia ziemskiego g oraz stałej poziomej. Przyjmijmy g=10 m/s²
W ruchu jednostajnie przyspieszonym:
h = gt²/2, skąd
t = √(2h/g) = √(2*20/10) = 2 [s]
Aby pokonać szerokość fosy s, składowa pozioma prędkości musi co najmniej wynosić:
v(x) = s/t = 5/2 = 2,5 [m/s]
Prędkość tę uzyskamy, jeśli nadamy kamieniowi energię kinetyczną równą pracy wykonanej przez siłę F na odcinku s:
mv²(x)/2 = Fs
F = mv²(x)/(2s) = 0,3*2,5²/(2*5) = [kg*m²/s²/m=N]
F = 1,875 N