Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T23:46:02+02:00
W ciągu wielu stuleci po tym, jak Homer w swojej epopei pt. Iliada opiewał dzieje ostatnich miesięcy wojny trojańskiej, ludzie nie wierzyli w istnienie Troi. Opowieści o greckich bohaterach, Achillesie i Ajaksie, trojańskim królu Priamie i pięknej królowej Sparty Helenie, której ucieczka z ukochanym miała spowodować wojnę, traktowano jak zwykłą legendę, ubarwioną przez późniejszych autorów, m.in. rzymskiego poetę Wergiliusza, który w swej Eneidzie wyprowadzał powstanie Rzymu z upadku Troi. Zawsze jednak byli tacy, którzy podejrzewali, że Homer umieścił swój epos w miejscu istniejącym naprawdę. Szczegółowa znajomość szerokiej równiny, przez którą płynęła do morza rzeka Skamander, oraz opis miasta sugerowały, że choć sam w Troi nie był, znał przekazy ustne ludzi, którzy ją widzieli. Dopiero w XIX w. podjęto próby umiejscowienia miasta opisywanego przez Homera. Poszukiwania nabrały znaczenia w 1870 r., gdy niemiecki archeolog Henryk Schliemann zaczął rozkopywać stanowisko położone na wzgórzu Hisarlik. Schliemann, niemiecki przemysłowiec, dla którego już w dzieciństwie Troja stała się romantyczną pasją, postanowił przeznaczyć zarobioną przez siebie fortunę na odszukanie zaginionego miasta.
Jego zdaniem, antyczna osada nosząca nazwę Troja istniała, ponieważ wspominały o niej poważne źródła historyczne; nie zrażało go, iż od 355 roku nazwa ta przestała się pojawiać. Kiedy jego pierwsze badania w Turcji nie przyniosły rezultatu, skierował wysiłki na kopiec położony w okolicy pobliskiego miasta Hisarlik. Schliemann był pełnym entuzjazmu lecz bardzo niesystematycznym archeologiem - amatorem. Podczas pracy nieświadomie niszczył znaleziska, które powinny być dokładnie zbadane, zabierał też z wykopów różne przedmioty, nie zapisując dokładnie, skąd pochodzą.Dzięki pomocy wykwalifikowanego archeologa Wilhelma Dorpfelda z wykopalisk stopniowo zaczęła się wyłaniać skomplikowana historia i struktura miasta. Schliemann i Dorpfeld odsłonili 9 głównych warstw, z których każda reprezentowała nową Troję, zbudowaną na ruinach poprzedniej. Odkrywcy ponumerowali je, przy czym Troja I była osiedlem najstarszym, a Troja IX oznaczała miasto wzniesione za czasów rzymskich. Późniejsi archeolodzy uzupełnili ten system, rozpoznając wiele dodatkowych warstw, których ogólna liczba osiągnęła 46.Choć początkowo Schliemann uważał, że miastem, którego szuka, jest Troja II, ustalono, iż w istocie była nim Troja VIIa. To późniejsze miasto, obwarowane potężnymi murami i basztami, około 1250 r. przed Chr., tj. w przybliżonym czasie trwania wojny trojańskiej, zniszczył pożar. Utożsamienie Hisarliku z Troją jest dziś powszechnie przyjęte.
2 5 2