Prosze o przetlumaczenie mi tego tekstu -Dziekuje Biff and chip love playing ball games.Do you know what game they are playing here?Playing with a ball in a small garden can sometimes lead to trouble.Biff and Chip had all sorts of difficulties when they played ball in their back garden ,until Dad had a really good idea.
1.What game is biff and chip playing?
2.what are some of the problems of playing ball in a small garden?
No-one was pleased when Chip kicked the plastic football at the roses,and it punctred on one of the sharp thorns .Biff wasn't pleased.It was her football.Dad wasn't pleased either,because he didn't want the roses spoilt Hey you two?he shouted Play football down the bottom of the garden.
There aren't any roses down there.' We can't play football anywhere now ,'said Biff .We don't have a football any more -Thanks to Chip.'
It wasn't my fault moaed Chip .I didin't know that the ball would puncture sa easily.
1.Why are Biff and Chip playing in the garden ?
Why couldn't they play the street.
2.What are thorns ?Why do you have to be careful with roses?
Now that they play football they decided to get out the badminton rackets an play badminton.
We've only got one shuttlecock 'said Biff .So we will have to be careful.'
At frist they were very careful They hit the shuttlecock gently between each other ,seeing who would be frist to miss it. Most of the time they only hit it abaut twice each.
Hitting a shuttle -cock is quite difficult 'said Biff It's not like hitting a ball
That's true 'said Chip You can hit a shuttle cock really hard-like this -and it doesn't go very far'
As he said this he gave the shuttle a huge whack with his racket .It flew up in the air and landed on the roof.
Oh no!groaned Biff You've knocked it into the gutter.How on earth are we going to get it down?
I'm afraid it will just have to stay there until the wind blows it down'said Dad
1.What is a shuttle cock like?
2.How could Dad get the shuttlecock down from the gutter?
Biff remembered that there was a tiny cricket bat in the shed.Let's play French Cricket she said.Chip couldn't remember what French Cricket was.You know 'said Biff .You have to try and hit my legs with the ball I have to make sure you don't.If you catch the ball or hit mi legs or feet.I'm aut French Cricked might have been a good game to play in the garden if Biff had remembered not to hit the ball too hard,but she didin't When Chip threw the ball at Biff's legs she whacked it whizzed through was watching what happened through his upstairs window.
Oh dear; said Biff He doesn't look too pleased.I think we should wait until he throws the ball back but that migght not be until tomorrow!
1.Why doesn't the neighbour look too pleased?
2.What should the twins do to get their ball back from neighbour's garden

3

Odpowiedzi

2009-11-04T18:21:40+01:00
Kuksaniec i chip miłości grające w piłce gier.Czy ty wiesz jaka gra oni grają w tutaj?Gra z piłką w małym ogrodzie czasami może prowadzić niepokoić.Kuksaniec i Chip miały wszystkie rodzaje trudności kiedy oni grali piłka w ich plecy pracuje w ogrodzie ,aż tata miał rzeczywiście dobry pomysł.
1.Co gry jest kuksaniec i chip grające?
2.Co są jakieś problemy grającej piłki w małym ogrodzie?
Nie - ktoś został proszony kiedy chip kopnął plastik futbol w różach,i to punctred na jednej ostrych cierniach .Kuksaniec nie został proszony.To było jej futbolem.Tata nie został proszony też,ponieważ on nie chciał róże psuły się Hej ty dwaj?On krzyknął Umniejszaj futbol dnu ogrodu.
Tam nie są jakikolwiek różowi tam.' Nie możemy grać w futbolu gdziekolwiek teraz ,' powiedział Kuksaniec .Nie mamy futbolu jakikolwiek bardziej -Dzięki do Chipa.'
To nie było moim usterką moaed Chipem .Ja didin't wie że piłka przekłułaby sa łatwo.
1.Dlaczego Kuksaniec i Chip grają w ogrodzie ?
Dlaczego może czy oni nie grać w ulicy.
2.Co ciernie są ?Dlaczego zrobi ty masz być ostrożny z różami?
Teraz że oni grają futbol ich zdecydowali wysiąść badminton wrzawy gra w badmintonie.
Tylko dostaliśmy jedna wolantów ' powiedział Kuksaniec .Tak będziemy musieli będę ostrożni.'
W frist nich był bardzo ostrożni Oni uderzyli wolant łagodnie pośrodku się ,widzenie kogo byliby braknąć tego frist. Najczęściej oni jedyni uderzają to abaut dwa razy każdy.
Uderzający środek transportu -kogut jest dosyć trudny ' mówiłKuksaniec Tego Ma nie podobne uderzającykulisty That Ma prawdziwy ' mówił Struga Ty możesz uderzać środek transportu kogut rzeczywiście twardy - w ten sposób -i to nie idą bardzo dalekie '
Jako niego mówił ten on dał ogromnego walnięcia z jego wrzawą środkowi transportu .To zleciało w powietrzu i lądował na dachu.
Och nie!Jęknięty Kuksaniec Ty puknąłeś to do rowka.Jak na ziemi są nami zamierzającymi schodzić to?
Jestem przestraszony to tylko będzie musiało zostać tam aż wiatr dmucha tego down'said Tatę
1.Jak co środek transportu jest kogutem?
2.Jak Tata mógłby schodzić wolant z rowka?
Kuksaniec zapamiętał że drobny krykiet nietoperz był w szopie.Grajmy w francuskim Krykiecie ona powiedziała.Chip nie mógł zapamiętywać jaki Francuz Krykiet był.Ty wiesz ' powiedział Kuksaniec .Ty musisz próbować i uderzyłeś moje nogi z piłką mnie muszą robić pewnego ciebie robię nie.Ty łapiesz piłkę lub uderzyłeś mi nogi lub stopyJestem aut francuski Cricked mógłby był być dobra gra grać w ogrodzie jeśli Kuksańcu zapamiętał nie uderzyć piłka zbyt twardy,ale ona didin't kiedy chip rzucił piłka w Kuksańca nogach niej walnęła to pędziło przez pilnował co zdarzyło się przez jego piętro okno.
Och drogo; mówił Kuksaniec On nie patrzy zbyt zadowolony.Myślę powinniśmy czekać aż on rzuca piłkę w tył ale że migght nie bądź aż jutro!
1.Dlaczego nie robi sąsiad spojrzenia zbyt zadowolone?
2.Co powinien bliźniacy dostać ich piłka w tył z sąsiada ogród




Ale jak coś to ja nie jestem pewna czy to jest dobrze bo mogłam się pomylić a niektóre słówka sprawdzałam w słowniku i mogły mi wyskoczyć bezokoliczniki, i wszystkich słówek nie przetłumaczyłam bo nie umiałam.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T18:25:18+01:00
Bif i Cip kochają grę w piłkę. Czy wiesz w co tutaj grają?
Grając w piłkę w małym ogrodzie może to doprowadzić do kłopotów. Biff i Chip mieli różnego rodzaju trudności, gdy grali w piłkę z powrotem w ich ogrodzie, ale tata miał naprawdę dobry pomysł.
1. W jaka grę grają Bif i Chip?
2. Jakie są niektóre z problemów grając w piłkę mały ogródek?
Nikt nie był zadowolony, gdy Chip kopnął plastikową piłkę nożną na róże i przebił na jednym z ostrych kolców. Biff nie był zadowolony. To był jego futbol.
2009-11-04T20:35:35+01:00
Fanga i odłamek uwielbiają granie piłce games.Do wiesz w jaką grę oni grają tu? graniem z piłką w ogródku czasami mogą prowadzić do trouble.Biff i Odłamek miał wszystkie rodzaje trudności gdy szli ręka w rękę w swoim ogrodzie za domem, do czasu gdy Tata miał naprawdę dobry pomysł. 1.What gra jest fangą i odłamkiem grając? 2.what jakieś z problemów z pójściem ręka w rękę w ogródku są? No-one był zadowolony gdy Odłamek kopnął plastik piłka nożna przy różach, i to punctred na jednym ze spiczastych cierni. Fanga nie była pleased.It był jej football.Dad nie był zadowolony też, ponieważ nie chciał róż popsuł hej ty dwa? wykrzyknął Grę piłka ;))))