Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T15:20:24+02:00
E=U= 10V
(szeregowo opornosci sie dodaje)
R₃₄= R₃+R₄= 100+20=120 om
(rownolegle: 1/R= 1/R¹₁+ 1/R₂+ 1/R₃+ 1/R...)
1/R₂₃₄= 1/100+ 1/120= 6/600 + 5/600= 11/600
R₂₃₄=600/11=54,54 om
Rz=100+ 54,54= 154,54 om

I₁= U/Rz= 10/154,54≈ 0,0647 A
U₁= I₁* R₁= 0,0647 * 100= 6,47 V
P₁=U * I₁= 6,47 * 0,0647= 0,647 W = 647mW

U₂= U- U₁= 10- 6,47= 3,53 V
I₂= U₂/R₂= 3,53/ 100= 0,0353 A
p₂= U₂ * I₂= 3,53 * 0,0353≈ 0,1246 W = 124,6mW

I₃= I₁- I₂= 0,0647- 0,0353= 0,0294 A
U₃= I₃ * R₃= 0,0294 * 100= 2,94 V
P₃= U₃ * I₃= 2,94 * 0,0294= 0,086436 W = 86,436mW

U₄= I₃ * R₄= 0,0294 * 20= 0,588 V
P₄= U₄ * I₃= 0,588 * 0,0294= 0,0172872 W = 17,2872mW