Odpowiedzi

2010-04-14T07:57:21+02:00
Cztery lata doświadczeń, wynikających z członkostwa w NATO, każą postrzegać nasze interesy w tej organizacji poprzez ścisły związek polityki, obronności i spraw gospodarczych. Z chwilą uzyskania członkostwa przez Polskę Sojusz stał się jednym z podstawowych instrumentów służących zapewnieniu bezpieczeństwa i obronności państwa. Pełnoprawny status sojuszniczy określa w znacznym stopniu działania naszego kraju w ramach innych organizacji międzynarodowych. Udział w NATO sprawia także, iż nasze wysiłki na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa przynoszą (w układzie pożytków i kosztów) efekty lepsze aniżeli przedsięwzięcia podejmowane wyłącznie własnymi siłami. W sumie więc członkostwo NATO umacnia bezpieczeństwo państwa,. jego pozycję zewnętrzną, a także poszerza swobodę działania w polityce międzynarodowej. Jako kraj bezpieczny i stabilny, chroniony wiarygodnym systemem sojuszniczym Polska staje się również atrakcyjniejszym partnerem gospodarczym dla potencjalnych inwestorów.
16 4 16