Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T13:53:35+02:00
DONACJA SZLACHTY W pANSTWIE
OSŁABIONA ROLA KRÓLA
ZRYWANIE SEJMÓW
ZŁE SZKOLNICTWO
OGRANICZONE WPŁYWY I PRAWA mIESZCZAN I CHŁOPÓW
sUKCES ODNIESIONO W ZMNIEJSZENIU WPŁYWÓW SZLACHTY ORAZ UCHWALONO PRAWA O MIASTACH KRÓLEWSKICH I OTOCZONO OPIEKA CHŁOPÓW
1 4 1