Odpowiedzi

2010-04-14T03:00:31+02:00
Powierzchnia wody ustawi się prostopadle do wypadkowego wektora przyspieszeń:
g=9,81 m/s² działającego pionowo oraz a=2 m/s² działającego poziomo. Kąt między wektorem wypadkowym a pionem jest kątem między powierzchnią wody a poziomem, co wynika ze wzajemnie prostopadłych ramion tych kątów.
Tak więc tgα = a/g = 2/9,81 ≈ 0,20387, więc α=11,52° = 11° 31' 23''

Patrz: rysunek w załączniku.
2 3 2