Odpowiedzi

2010-04-14T01:57:34+02:00
73. |AB| +|BD|+|DA|=46
+ |BC|+|CD|+|BD|=36
------------------------------- (SUMOWANIE STRONAMI)
|AB|+|BC|+|CD|+|DA|+2|BD|=82
OBW ABCD +2 |BD|=82
|BD|=(82-50) :2
|BD|=16
74.
LICZYMY DELTE Δ WYRAŻENIA I MIEJSCA ZEROWE
Δ=4+96=100
√Δ=10
n₁=(2-10):2=-4
n₂=(2+10):2=6
dla n∈(-4,6) wyrażenie ma wartośc ujemna
łatwo zauważyc, że jesli n≥1 to n ∈ {1, 2, 3, 4, 5 }

78.na twojej liście. Aby liczba b yła podzielna przez 20 musi mieć zero na końcu poprzedzone liczbą parzysta. Mozliwosci dla liczb naturalnych dwucyfrowych: 20, 40, 60, 80
Żeby liczba była podzielna przez 15 musi mieć na końcu 0 lub 5 ( cechy podzielnosci przez pięć) i dodatkowo suma cyfr tej liczby musi być podzielna przez 3 ( cechy podzielności przez 3)
jeśli na końcu jest 0 to mogą to być liczby: 30, 60, 90
jesli na końcu jest 5 to mogą być to liczny 15, 45, 75.
Teraz zsumuj rozwiazania. 60 powtarza się w obu przypadkach, więc takich liczb jest 9.;)

79.
a jest to cyfra jednosci, przyjmuje wartość od 0 do 9
a+2 to cyfra dziesiątek. Również w zakresie od 0 do 9
zapisujemy nierównosć:
2≤a+2≤9
0≤a≤7
mozemy podstawić cyfry od 1 do 7 za a , więc mamy 7 rozwiązań. cyfra setek jest dowolną cyfrą od 1 do 9 dlatego 7 mnożymy przez 9. Odp: są 63 takie liczby
2010-04-14T02:10:29+02:00
73
0bwABCD=50
obwABC=46
obwBDC=36
BD=?
obwABC+obwBDC=0bwABCD+2BD
2BD=46+36-50
2BD=82-50
2BD=32 /:2
BD=16

74

an=n²-2n-24
n²-2n-24<0 i n∈N+
Δ=4+96=100
√Δ=10
n=(2-10)/2=-8/2=-4 sprzeczne lub n=12/2=6
parabola ramiona w góre
n∈(0;6)
a1;a2;a3;a4;a5
5 wyrazów jest ujemnych

77

abcd
1 cyfra nieparzysta 3 parzyste
jeśli a l. nieparzysta 5 możliwości to bcd parzyste (0,2,4,6,8)
lub
jeśli a l. parzysta 4 możliwości (bez 0) to b lub c lub d nieparzysta (1,3,5,7,9)
a pozostałe parzyste
5*5*5*5+4*5*5*5=5*5*5(5+4)=125*9=1125 liczb

78
15,30,45...90 podzielne przez 15
90=15+(n-1)*15
90=15+15n-15
90=15n
n=6 liczb
20,40,60,80 4 liczby , ale powtórzyła się 60
więc tych liczb jest 6+4-1=9

9 liczb

79

abc
b=c+2
a- każda z 9 cyfr (poza 0)
c- dowolna do 7
b-o 2 większa od c
razem:
9*8=72 liczby