Przetłumaczysz na polski: (bez tłumaczów)
Since that day, his works, his ideas, and the aura of The Little Prince, written in 1943, have spread without bound across the world.In our family, the memory of this granduncle is quite vivid. Even if his renown and dignity are at times are a bit heavy for us, he is the pride of all of his family, and he was an individual deserving of a great deal of respect. It is our duty to honor his name, and we have always remained faithful while working hard do to credit to his reputation, but because Saint-Exupery himself had a very humble and reserved personality, and had no like of self-promotion or crowds, this has not been a simple thing.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T06:57:50+02:00
Mam 6 z angola więc loozik

Od tego dnia, jego prace, jego idei, a aura Małego Księcia, napisana w 1943 roku, które sieją bez związane całym świecie.w naszej rodzinie, wspomnienie jest bardzo żywy. Nawet jeśli jego sławy i godności w czasach są nieco za ciężkie
nas, jest dumą wszystkich jego rodziny, a on zasługuje na indywidualne wielki szacunek. Naszym obowiązkiem jest na cześć jego nazwisko, i zawsze pozostał wierny do ciężkiej pracy, podczas gdy do kredytu na jego dobre imię, ale dlatego, Saint-Exupery sam był bardzo skromny i zastrzeżone osobowość i nie miały jak autopromocji lub tłumy, nie było to rzeczą prostą.