Analiza ' Hymn o miłości ' ( Pierwszy list św. Pawła do Koryntian )

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawili na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest. Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego,
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje (...)
Kiedy zaś stałem się mężem, wzbyłem się tego, co dziecięce.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz.
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T07:22:47+02:00
Hymn ten mówi o pięknym uczuciu,którym jest miłośc,i bez którego nic w życiu nie ma sensu,i racji bytu.Właśnie dzieki miłości możemy pomagac wszystkim tym,którzy tej pomocy oczekują,a w zamian otrzymamy wszelkie łaski,szacunek,przyjaźń innych.
Owa miłośc nie szuka swego,nie czeka na pochwały,nie cieszy się z niepowodzeń innych.Ona jest piękna,czysta,płynąca prosto z naszego serca.
Wiele rzeczy przemija,lecz ona zawsze trwac będzie.
39 3 39