Odpowiedzi

2010-04-14T08:54:56+02:00
H² + 3² = 5²
h² = 25- 9= 16
h=4

V=⅓ πr²h
V=⅓π 9*4=12π (cm³)

P=πr(r+l)
P=π3(3+5)= 24π cm²
2010-04-14T09:00:18+02:00
R=3
l=5


h² + 3² = 5²
h² = 25- 9= 16
h=4

V=⅓ πr²h
V=⅓π 9*4=12π cm³

P=πr(r+l)
P=π3(3+5)= 24π cm²
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T09:09:40+02:00
Oblicz objetosc i pole powierzchni stozka ktorego tworzaca wynosi 5cm a promien podstawy jest rowny 3cm
Tworząca, promień i wysokość tego stożka tworzą trójkąt prostokątny.
Obliczam wysokość stożka, ze wzoru Pitagorasa
l²=r²+h²
5²=3²+h²
25=9+h²
h²=25-9
h=√16
h=4
Obliczam V
V=1/3πr²h
V=1/3π3²*4
V=1/3π9*4
V=12π
V=12*3,14=37,68cm³
Obliczam Pc
Pc=Pp+Pb
Pc=πr²+πrl
Pc=π3²+π3*5
Pc=9π+15π=24π
Pc=24*3,14=75,36cm²
odp:objętość stożka wynosi 37,68cm³, a pole 75,36cm²