1. 250 ml wody o temperaturze 15oC zmieszano z 250 ml wody o temperaturze 19oC. Jak zmieniła się energia wewnętrzna wody o wyższej temperaturze?
Odp.zmalała o 2,1kJ

2. W pokoju do grzejników centralnego ogrzewania wpływa w ciągu jednej godziny 100 l wody o temperaturze 80oC a wypływa woda o temp 60oC. Jaka ilość ciepła pobiera w ciagu doby powietrze znajdujące się w pokoju?
Odp.201,6J

3. Silnik samochodowy o mocy 50kW zużył 10 l benzyny przejeżdżając 100 km z prędkością 100km/h. Jaka część energii zamienia się na pracę przyjmując że z 1 l benzyny uzyskujemy 40 MJ energii?
Odp. 45%

1

Odpowiedzi

2010-04-14T13:44:57+02:00
1. 250 ml wody o temperaturze 15oC zmieszano z 250 ml wody o temperaturze 19oC. Jak zmieniła się energia wewnętrzna wody o wyższej temperaturze?
Odp.zmalała o 2,1kJ
m=250ml=0,25 l=0,25kg
Cw=4200J/kg*⁰C
Δt=2⁰C
(ponieważ wody, która pobiera ciepło jeat tyle samo co wody , która oddaje, to temperatura sie wypośrodkuje pomiędzy 15⁰C, a 19⁰C
czyli będzie 17⁰C
a więc Δt=19-17=2⁰C

Q=0,25kg*4200J/kg*⁰C*2⁰C
Q=0,5kg*4200J/kg
Q=2100J
Q=2,100kJ
zmalała o 2,1kJ
2. W pokoju do grzejników centralnego ogrzewania wpływa w ciągu jednej godziny 100 l wody o temperaturze 80oC a wypływa woda o temp 60oC. Jaka ilość ciepła pobiera w ciagu doby powietrze znajdujące się w pokoju?
Odp.201,6J
m=100l=100kg*24=2400kg
Δt=80-60=20⁰C
Cw=4200J/kg*⁰C
Q pobrane=Qoddane
Q pobrane=2400kg*4200J/kg*⁰C*20⁰C
Q pobrane=201600000J
Q pobrane=201600kJ
Q pobrane=201,6MJ

3. Silnik samochodowy o mocy 50kW zużył 10 l benzyny przejeżdżając 100 km z prędkością 100km/h. Jaka część energii zamienia się na pracę przyjmując że z 1 l benzyny uzyskujemy 40 MJ energii?
Odp. 45%
P=50kW
10 l w t h?
t=S/V
t=100km/100km/h=1h
W=Pt
W=50kW*1h=50kWh
W=50 000*3600Ws=180 000 000J=180 MJ
1 l benzyny uzyskujemy 40 MJ
10 l 400MJ
180MJ/400MJ=18/40=9/20=45/100=45%
1 5 1