Uzupełnij zdania: Po ucieczce z kraju Bolesława Śmialego, władzę w Polsce objął jego brat........,który uznał..........cesarza i zrezygnował z.........Podzielił on Polskę między siebie is swoich synów...........i..............
Bolesław Krzywoustny panował w latach.........-............, obronił on kraj w wojnie z.........Przyłaączył..........i podporządkował sobie........

1

Odpowiedzi

2010-04-14T09:57:14+02:00
Po ucieczce z kraju Bolesława Śmiałego, władzę w Polsce objął jego brat.Władysław Herman,który uznał.władzę .cesarza i zrezygnował z.koronacji.Podzielił on Polskę między siebie is swoich synów.Zbigniewa i.Bolesława.
Bolesław Krzywousty panował w latach.1107.-.29.10.1138, obronił on kraj w wojnie z.Henrykiem V.Przyłączył.Pomorze Gdańskie.i podporządkował sobie.pogan i szerzył chcrześcijaństwo.
3 4 3