Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T11:28:21+02:00
Ustrój polityczny jest to struktura organizacyjna, która określa formy sprawowania władzy oraz jej metod wykonywania. Jest wiele typów ustroi politycznych różniących się między sobą głowa państwa lub/oraz samą metodą wykonywanej władzy.
Jednym z typów ustroi politycznych jest Demokracja. Powstała w starożytnej Grecji oraz została wzbogacona w starożytnym Rzymie oraz rozpowszechniona w późniejszym czasie na całym globie. Polega na niej wybieranie władzy przez wole większości mieszkańców danego państwa. Obecną formą demokracji jest demokracja parlamentarna. Gwarantem jej istnienia jest konstytucja, czyli spis praw i obowiązków obywateli oraz władzy. Demokracja charakteryzuje się: możliwością wyboru władzy poprzez głosowanie w wyborach, możliwością do kandydowania ludzi tworzących władze przez naród, jawnością prawa, wolności słowa, wolności zrzeszania się i tworzenia grup politycznych, wolności do dyskryminacji (np. rasowej).
Następnym ustrojem jest Socjalizm. Powstał w 30 i 40 latach XIX wieku we Francji. Odnosi się on do zmniejszenia nierówności społecznych. Wspólną częścią odmian socjalizmu jest ograniczenie własności prywatnej oraz promowanie sprawiedliwości społecznej. Celem socjalizmu jest państwo bez biedy, w którym rynek nie stanowi głównych dochodów. Socjalizm dzieli się na kilka innych odmian (np. demokratyczny socjalizm lub komunizm).
Innym ustrojem jest Republika. Ustrój ten powstał w Starożytnym Rzymie w V wieku p.n.e. i utrzymywał się do V wieku p.n.e. .Przemieszczał się z kraju do kraju rozpowszechniając takowy ustrój Polega na wyłonieniu władzy przez głosowanie. Osoba przegłosowana sprawuje swój urząd przez krótki czas. Władze wykonawczą wykonuje rząd, w którym władze sprawuje najwyższy minister nazywany premierem. Rząd jest odpowiedzialny przed parlamentem. Parlament jest to najwyższy organ władcy w Państwie. Składa się on(w Polsce) z 460 posłów 100 senatorów oraz 50 eurodeputowanych . Parlamentarzyści pełną swoją funkcje przez określony czas nazywany kadencja. Liczba parlamentarzystów waha się w każdym państwie co zależy od wielkości państwa , tradycji czy konstytucji.
Monarchia jest to ustrój polityczny polegający na wybraniu jednej osoby która pełni władze dożywotnia i nie można jej usuną z tego miejsca. Władza często jest przekazywana dziedzicznie czyli po śmierci monarchy jego miejsce zajmowała jedna osoba z jego potomstwa. Jeżeli monarcha umiera bezdzietnie to władze może przejąć rodzeństwo lub rodzina(np. kuzyn itd.) . W wielu krajach monarcha jest tylko dla reprezentacji i nie ma żadnej prawdziwej władzy w Państwie. Przykładami państw monarchii są między innymi : Wielka Brytania , Japonia , Dania , Australia , Szwecja , Wyspy Owcze ... .
System Prezydencki jest to ustrój, który występuje między innymi w Stanach zjednoczonych. Polega on na połączeniu władzy ustawodawczej z władza wykonawczą oraz roli prezydenta z rolą szefa rządu. Dzięki tym zasadą prezydent ma władze wykonawczą oraz odpowiedzialnośc przed parlamentem. Cechy systemu Prezydenckiego to: wybieranie prezydenta w głosowaniu, kadencja jest wyznaczona na czas od 4 do 6 lat, dokumenty pisane przez prezydenta nie wymaga drugiego podpisu, jest tylko jeden ośrodek władzy wykonawczej.
Komunizm jest to zbiór poglądów ideologicznych będący odmianą socjalizmu, dążących do społeczeństwa bezklasowego, pozbawionego podziałów ekonomicznych i etnicznych. Komuniści, aby dąży do swoich celów robili wszystko a przede wszystkim zabijali, aby obalić inne ustroje polityczne. Komunizm miał na celu zjednoczenie świata oraz uniknięcia biedy. Zyskał on na sławie w latach 1789-1799 podczas rewolucji we Francji. Ruch ten oddzielił się od socjalistycznego na przełomie XIX i XX wieku. Pierwszym państwem komunistycznym było ZSRR, które powstało w 1917r.. Komunizm w Europie został obalony jednak dalej istnieją państwa z tym ustrojem np. Mołdawia czy Chiny(ChRL).
Są także państwa, w których występuje forma pełnienia rządów tzw. Dyktatura. Porównuje się ją do tyraniu, w której władze pełni jedna osoba. Ta osoba ma władze absolutną, czyli może ustanawia własne prawa i zasady, których nie musi przestrzegać. Często do dyktatury dochodzi się przy użyciu siły oraz przymusu naginając prawo.
Inną odmianą dyktatury jest Totalitaryzm charakterystyczny dla XX w. System dążący do całkowitej władzy nad państwem przez propagandę łapówki oraz groźby. W takich państwach ludzie są pod stałą kontrolą władzy oraz żyją w terroru i ludobójstwie. Obywatele są całkowicie uzależnieni od władzy. Cechami Totalitaryzmu są: oficjalna ideologia, monopol rządu na broń, terrorystyczny system policyjny., Sterowanie masowej mobilizacji.
Faszyzm jest to doktryna powstała w XX w. We Włoszech, aby pokazać ich sprzeciw do Demokracji oraz do komunizmu. Później była stosowana przeciw innym ustrojom w latach 20 i 30. Na Faszyzmie inspirował się Adolf Hitler. Ten ustrój powstał zaraz po I wojnie światowej przez Banito Mussoliniego, który w roku w 1919 założył organizację znaną jako Związki Kombatanckie. Cechy dla Faszyzmu: Militaryzm , Walka z odmiennymi ideologiami , pełna kontrola partii rządzącej nad dużą częścią aspektów życia społecznego i gospodarczego .