Zapisz, że:
a) liczba m jest o 10 mniejsza od liczby n,
b) Liczba m stanowi połowę sumy liczb k oraz l,
c) róznica liczb m oraz n jest dwa razy mniejsza od ich sumy,
d) suma liczb x oraz y jest większa od iloczynu tych liczb,
e) różnica liczby m i liczby 2 stanowi 30% liczby n,
f) suma kwadratów liczb x oraz y jest mniejsza od kwadratu sumy tych liczb,
g) iloraz liczby m przez liczbę n jest pięciokrotnie mniejszy od iloczynu tych liczb.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T18:30:39+01:00
A) n-10 = m
b)1/2 k+l = m
c)m-n = 2m+n
d)x+y =2(x*y)
e)n-2= 30% *n
f)x(kwadrat) + y(kwadrat) < (x+y) (kwadrat)
g)(m-n) : 5 = m*n
2009-11-04T18:34:37+01:00
A) m=n-10
b) m=½*(k+l)
c)m-n=½*(m+n)
d) x+y > x*y
e)m-2=30%*n
f)x²+y²<(x+y)²


*- znak mnożenia;)