Kulę przecięto dwiema równoległymi płaszczyznami oddalonymi od siebie o 9 cm. W wyniku przecięcia otrzymano 2 koła o średnicach 12 cm i 18 cm. Oblicz: a} długość promienia kuli; b} odległość płaszczyzn przecinających kulę od środka tej kuli.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T12:23:14+02:00
R²=9²+(9-x)^2

r²=6²+x²

36+x²=81+81-18x+x²

81+81-18x+x²-36-x²=0

-18x+126=0

-18x=-126

x=7

9-7=2

r²=6²+7²=36+49=85

r=√85


1 5 1