Odpowiedzi

2010-04-14T13:45:24+02:00
Jezus odszedł od Jordanu pełen Ducha Świętego i żył Duchem na pustkowiu przez czterdzieści dni. Dopuścił też na siebie próbę ze strony diabła. Niczego nie zjadł przez te dni, tak że po ich dopełnieniu odczuł głód. Diabeł powiedział do Niego: "Jeśli jesteś Synem Bożym, każ temu kamieniowi, aby stał się chlebem". Jezus odpowiedział mu: "Jest napisane: "Nie samym chlebem żyć będzie człowiek"". brak i powiedział Mu: "Dam Ci wszystkie te włości i ich przepych, bo mnie się poddały i daję je, komu zechcę. Jeśli więc Ty pokłonisz się mi, wszystkie będą Twoje". A Jezus odpowiedział mu na to: "Jest napisane: "Panu, Bogu twojemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu będziesz służył"". Przywiódł Go do Jeruzalem, postawił na szczycie świątyni i rzekł Mu: "Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest przecież napisane: "Swoim aniołom da co do Ciebie nakaz, aby Cię strzegli"; a także: "Na rękach nosić Cię będą, abyś nie uraził swej nogi o kamień"". W odpowiedzi na to rzekł mu Jezus: "Powiedziane jest: "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga twojego"". Gdy diabeł skończył to całe kuszenie, na jakiś czas odstąpił od Niego