Bardzo proszę o przetłumaczeni na język rosyjski . Z góry dziękuje

Charakterystyka mojej osoby .
Nazywam się Katarzyna Brzezińska mam 37 lat jestem mężatką . Jestem szczera , inteligentna , cudowna , niezastąpiona i rozbrajająco nieskromna . Gotowa na wszystko , spontaniczna , często podążam za impulsami - czego niekiedy żałuje . Myślę że jestem barwną osobą , nie jestem zawsze taka sama , często do głowy przychodzą mi zwariowane pomysły , a czasem mogę siedzieć i nie robić totalnie nic , mieć wszystko w nosie i pozwolić by czas leciał .
Wesoła i radosna rzadko można zobaczyć mnie smutną .
Jestem wrażliwa , bardzo rusza mnie los innych .
Stanowcza , mam własne zdanie na każdy temat i ciężko je zmienić . Jestem uparta , za wszelką cenę dążę do wyznaczonych celów , silna i z reguły opanowana , trudno mnie wyprowadzić z równowagi , ale jeśli już się komuś uda potrafię być nieznośna i pokazać pazurki . Moja zła cecha to taka ze nie lubię ludzi fałszywych , zapatrzonych w siebie i takich którzy czerpią korzyści czyimś kosztem .
Jestem jaka jestem i dla nikogo się nie zmienię . .

1

Odpowiedzi

2010-04-14T12:28:19+02:00
Меня зовут Катажина Brzezinska Я женат 37 лет. Я честный, умный, прекрасный, незаменимый и обезоруживающе нескромно. Готов ко всему, спонтанно, часто в следующий импульс - что иногда жалею. Я яркий человек, я не всегда совпадают, часто приходят на ум, мои сумасшедшие идеи, а иногда и я могу сидеть и не делать абсолютно ничего, есть все, в нос, и пусть время полета.
Счастливые и радостные редко мне грустно.
Я чувствительный, очень растрогал меня судьба других людей.
Напористый, свое собственное мнение по любому вопросу, и с трудом поддается изменению. Я упрямый, я стремлюсь любой ценой с целями, преследуемыми, сильная и обычно контролируются, трудно привезти мне из равновесия, но если кто-то уже успех может быть невыносимым, и показать когти. Моя плохая черта является одним из людей не люблю подделки, zapatrzonych в себя и тех, кто извлекает выгоду за счет другого.
Я такой, каким я есть, и никто никогда не изменится. .


dużo...