Odpowiedzi

2016-08-18T12:16:15+02:00
A) pozytywne :
- możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą a potem wykorzystanie go po powrocie do kraju
-przesyłanie pieniędzy zarobionych za granicą do ojczyzny 
negatywne :
-brak ekspertów z danej dziedziny
- zmniejszająca się liczba ludności
b) pozytywne :
-zwiększenie się liczby ludności
-napływ ekspertów z danej dziedziny 
negatywne :
- brak pracy dla obywateli tego kraju (imigranci zajmą miejsca pracy) 
19 3 19