Funkcja okreslona jest nastepująco:Kazdej liczbie rzeczywistej dodatnij przyporzadkujemy odwrotnosc tej liczby.
a)Podaj wzor tej liczby
b)Oblicz wartosc tej funkcji dla kilku wybranych argumentow.
c) Dla jakich argumentow wartosci funkcji wynoszą: ⅓ , ¾ , 2 , 1 ,1⅓

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T18:37:43+01:00
A)
x -->y = f(x ) = 1/x , dla x> 0
b)
x = 1 , y =f(1) = 1/1 = 1
x =2, y =f(2 ) = 1/2 = 0,5
x =4, y = f(4 ) = 1/4 = 0,25
c)
y = 1/3 dla x =3
y =3/4 dla x = 4/3
y =2 dla x = 1/2
y =1 dla x = 1
y =1i 1/3 = 4/3 dla x = 3/4