Odpowiedzi

2010-04-15T12:09:58+02:00
Przy ogrzaniu gazu doskonałego w stałej objetosci cisnienia gazu wzrasta o 2% przy wzroscie temperatury o 1K .Oblicz temperature poczatkowa gazu..???

To przemiana izohoryczna
P1/T1=P2/T2
u nas
P1=P
P2=1,02P
T2=T1+1
OBL T1

podstawiam
P/T1=1,02P/(T1+1) upraszcam P
1,02T1=T1+1
0,02T1=1
T1=1/0,02=50

ODP

T1=50K

PS

odp na list