Pani Adamska wpłaciła na rok do banku 1200zł.Oprocentowanie wynosi 5%rocznie.O ile zwiększy się po roku stan konta pani Adamskiej?

b) Pani Adamska także wpłaciła pewną kwotę na taką samą lokatę.Po roku otrzymała 140zł odsetek.Jaka kwotę wpłaciła?


Dziękuję za rozwiązanie :)

3

Odpowiedzi

2010-04-14T12:41:11+02:00
A)
1200*5%=1200*0,05=60zł o tyle zwiększy się stan jej konta
b)
x*0,05=140
x=140:0,05
x=2800 - tyle wpłaciła do banku
18 2 18
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T12:41:53+02:00
Pani Adamska wpłaciła na rok do banku 1200zł.Oprocentowanie wynosi 5%rocznie.O ile zwiększy się po roku stan konta pani Adamskiej?
5%=0,05
1200*1,05=1260
1260-1200=60

b) Pani Adamska także wpłaciła pewną kwotę na taką samą lokatę.Po roku otrzymała 140zł odsetek.Jaka kwotę wpłaciła?
x*0,05=140
x=140:0,05
x=2800
Odp:a)60zł, b)2800.
28 2 28
2010-04-14T12:45:39+02:00
Zad 1
5/100*1200zł=60/1=60 zł (należy skrócić tzn wykreślić zera)

Odp: Stan konta pani Adamskiej zwiększy się po roku o 60 zł, zatem będzie miała na koncie 1260 zł.

zad 2
140:5%=28
28*100%=2800 zł
Odp:Pani Adamska wpłaciła 2800 zł.
37 4 37