Odpowiedzi

2010-04-14T12:49:30+02:00
Suma dwóch liczb jest równa 30, a różnica ich kwadratów 120.
x+y=30
x²-y²=120

x=30-y
(30-y)²-y²=120
30²-2*30*y+y²-y²=120
900-60y=120
900-120=60y
780=60y
y=13
x=30-13
x=17
Te liczby to 17 i 13.
2 3 2