Rozwiaz rownania:
a) 4/x+3= 1
b) 7/x-5= 3/x-3
c) 9x²-5x/3x-2= 2+ x/ 3x-2
zad.2
rozwiaz nierownosci
a)x²+4/x >0
b) x-1/x²+1<0
c) 9 /12-1< 3/4x+3
zada.3
sprzadz wykres funkcji homograficznejf(x)= x+3/x+1
zad.4 wyznacz kilka poczatkowych wyrazow ciagu(an) gdy:
a) an= n³ , b) an= 2n-1 te n ma by pod 2
c)an= 1n+(-1) n
zad.5 oblicz cztery poczatkowe wyrazy ciagu arytmetycznego(an) w ktorym:
a)a=-2, r=3 , B)a=0, a 2=2 te a2 ta dwujka ma byc na dole
zad.6 oblicz sume wszystkich liczb naturalnych od1do500
zad,7 wyznacz ciag geometryczny(an) w ktorym
a)a2=4, a5=4000 , b)a2=2, a3=7 , c) q=3, s5=121

1

Odpowiedzi

2010-04-14T13:17:02+02:00
A) 4/x+3= 1 /-3
4/x=-2 /*x
4=-2x /-2
x=-2
b) 7/x-5= 3/x-3 /+5
7/x=3/x + 2 / - 3/x
4/x=2 /x
4=2x /2
x=2