Do gry w gumę Tosia kupiła 4 i jedną czwartą gumki.Ile gumki jej zostało jeśli swojej koleżnance Jaśmnie podarowała 2 i trzy czwarte m?

Nagrane przez Leszka na płycie programy trwają łacznie 6 i jedna czwarta godziny.Teleturniej Szalone Liczby trwał pół godziny, mecz hokeja 1 i jedna czwarta godziny, film przyrodniczy-trzy kwadranse.Leszek nagrał też film przygodowy Ile czasu trwał ten film?

4 - (5- 2 i trzy piąte)=
8 - (2- trzy siódme)+3 i trzy siódme=

2

Odpowiedzi

2010-04-14T13:37:16+02:00
4 i jedna czwarta - 2 i trzy czwarte = 3 i pięć czwartych - 2 i trzy czwarte= 1 i dwie czwarte

6 i jedna czwarta - (1 i jedna czwarta +dwie czwarte + trzy czwarte) = 6 i jedna czwarta - 2 i dwie czwarte = 3 i trzy czwarte
8 4 8
2010-04-14T13:38:48+02:00
4¼-2¾=1i2/4
6¼+½+1¼ 45min
6godz i 15min-30min-1godz i 15 min-45 min=4 godz i 15 min czyli film przyrodniczy trwal 4½godz

4-(5-2⅗)=4-2⅖=1⅗
8-(2i3/7)+3/7=5i4/7+3/7=6
6 4 6