Zad.1
Pole koła wielkiego kuli jest równ 6,25π cm2.Oblicz pole i obojętość tej kuli.

zad.2
Tworząca stożka równa 6 √2 jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45°.Oblicz pole całkowite i objętość stożka.

zad.3
Karol ma wykonać kostkę do gry.Kostka ma mieć kształt sześcianu o krawędzi 4,5 cm.Ma on przygotowane kartoniki o wymiarach:20 cm na 16 cm,23 cm na 10 cm,19 cm na 12 cm.Z którego kartonika może wykonać kostkę?

zad.4
Oblicz objętość prostopadłościanu, którego przekątna o długości 8 cm tworzy z krawędzią boczną kąt 45°, a jedna z krawędzi podstawy wynosi 4 cm.

zad.5
Oblicz pole powierzchni bocznej i objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego wszsytkie krawędzie są równe, a pole podstawy 100cm².

zad.6
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o polu 144 cm². Oblicz pole całkowite i objętość tego walca.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T14:00:30+02:00
1.v=?
pc=?
pk=6,25π
pk=πr²
6,25π=πr² /:π
6,25π/π=r²
√6,25=r
r=2,5
pc=4πr²
pc=4π2,5²
pc=4π*6,25
pc=25π