Dana jest funkcja y=-3 x+2 gdzie r∈R

a) Sporządź wykres tej funkcji
b)oblicz miejsce zerowe funkcji
c) Podaj współrzędne punktów przecięcia wykresu z osiami układu współrzędnych
d) Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości mniejsze od -2
POMOCY!~-MUSZE NA ZALICZENIE TO MIEĆ!
DAM NAJ!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T13:52:54+02:00
A) Najpierw wyznacz sobie 2 punkty: A(1, -1), B(3,-7) i zrób prostą przechodzącą przez te punkty

b) x0 - 0 to index stechimetryczny
x0 = -b/a (zrób na kresce ułamkowej)

x0 = -2/-3

x0 = 2/3 (ułamek zwykły)

Lub

0 = -3x + 2
3x = 2 || : 3
x = 2/3 (ułamek zwykły)