Na podstawie podanego przykładu napisz odpowiednie równania reakcji zachodzących na eletrodach:
a) stopiony chlorek wapnia
K(-) i A(+)
b)stopiony chlorek arsenu (III)
K(-) i A (+)
c)stopiony bromek sodu)
K(-) i A(+)
d)stopiony chlorek ołowiu (II)
K(-) i A(+)
e)roztwór wodny kwasu solnego
K(-) i A(+)

Prosze o zrobienie tego do 17
Nie wysylajcie mniej niż 3!
Zróbcie to dobrze :D

1

Odpowiedzi

2010-04-14T13:36:34+02:00
A) stopiony chlorek wapnia----CaCl₂
K(-): Ca²⁺ + 2e⁻--->Ca⁰
A(+): 2 Cl⁻ - 2e⁻---->Cl₂⁰

b)stopiony chlorek arsenu (III)----AsCl₃
K(-): 2As³⁺ + 6e⁻--->2As⁰
A(+): 6Cl⁻ - 6e⁻----->3Cl₂⁰

c) stopiony bromek sodu-----NaBr
K(-): 2Na⁺ + 2e⁻--->2Na
A(+): 2Br⁻ - 2e⁻--->Br₂⁰

d) stopiony chlorek ołowiu (II)----PbCl₂
K(-): Pb²⁺ + 2e⁻--->Pb⁰
A(+): 2 Cl⁻ - 2e⁻---->Cl₂⁰

e) roztwór wodny kwasu solnego---HCl
K(-): 2H⁺ + 2e⁻--->H₂⁰
A(+): 2 Cl⁻ - 2e⁻---->Cl₂⁰

f) * roztwór wodny chlorku sodu
K(-): 2 H₂O + 2e⁻--->H₂⁰ + 2OH⁻
A(+): 2 Cl⁻ - 2e⁻---->Cl₂⁰